Kontakt

Pergolari s.r.o.

  Hlavná 59, 943 01 Štúrovo, Slovensko

  info@pergolari.sk

  +421 948 592 311


Kontaktné osoby

Mgr. Katarína Požgaiová
ekonóm, právnik a účtovník

JUDr. Zuzana Hlóska Kováčová
právnik a účtovník

Komunikujeme v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku. Zabezpečujeme prípravu účtovných materiálov, dokumentov a rôznych typov zmlúv a ich preklady do maďarského, anglického a nemeckého jazyka. V prípade potreby spolupracujeme s audítormi, notármi a exekútormi.

Nájdete nás na adrese
Hlavná 59, 943 01 Štúrovo