Mzdy a personalistika

Mzdová agenda

V oblasti mzdovej agendy

garantujeme kompletné služby od prihlásenia zamestnanca, cez zaúčtovanie miezd až po vyhotovenie ročného zúčtovania. Mzdy spracujeme v dohodnutom termíne. Garantujeme povinnú evidenciu podľa aktuálnej legislatívy. Zastupovanie pred úradmi v prípade kontroly je samozrejmosťou.

V oblasti personálnej agendy

zabezpečíme vedenie osobných spisov zamestnanca, vedenie databázy s osobnými údajmi. Vypracujeme pracovné zmluvy pre zamestnancov, dohody pre brigádnikov, zmluvy o výkone funkcie pre konateľov, ale i dohody o skončení pracovného pomeru. Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva, riešenia v prípade sporov so zamestnancami. Pravidelne informujeme klientov ohľadne zmien týkajúcich sa ich agendy.

vedenie uctovnictva