Vypracovanie zmlúv

Naši právnici vyhotovia rôzne typy zmlúv

Vypracujeme Zmluvy o dielo, Nájomné zmluvy, Darovacie zmluvy, Kúpne zmluvy, Zmluvy o zriadení vecného bremena a rôzne iné typy zmlúv podľa požiadaviek klienta. Poskytujeme právny servis na revíziu zmlúv.

Vypracujeme obchodné podmienky pre e-shopy a registráciu ochrannej známky.

vedenie uctovnictva