Založenie firmy a zmeny v spoločnosti


Založenie firmy na Slovensku

Založenie firmy na Slovensku

 • s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným
 • a.s. – akciová spoločnosť
 • k.s. – komanditná spoločnosť
 • v.o.s. – verejná obchodná spoločnosť
Založenie firmy na Slovensku

Zmeny v spoločnosti

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla, prevod obchodného podielu
 • rozšírenie predmetov činností
 • zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti
Založenie firmy na Slovensku

Likvidácia a zrušenie spoločností

prevedieme vás celým procesom likvidácie až po výmaz spoločnosti a vyhotovíme mimoriadnu účtovnú závierku

Založenie firmy na Slovensku

Založenie živnosti

pomoc a poradenstvo pri začatí podnikania, založení živnosti

Najobľúbenejšou formou podnikania je s.r.o.

Podnikáte ako živnostník ale vaše podnikanie sa rozrástlo a už vám v tejto forme prestalo vyhovovať?
Zvažujete založiť s.r.o., ale stále máte pocit, že je to administratívne a finančne príliš zložité?

Možno vás to prekvapí, ale ani zďaleka to nie je tak a navyše s.r.o. má aj svoje výhody oproti živnosti. Tou zásadnou je obmedzené ručenie, čo nepochybne viac chráni váš majetok pri prípadných nesprávnych podnikateľských krokoch. Ďalšou je relatívne rýchly prevod vlastníckych práv, teda predaj obchodného podielu v spoločnosti. Na strane druhej je pri s.r.o. potrebné počítať s väčšou náročnosťou pri vedení účtovníctva a taktiež zložitejšou možnosťou disponovať so ziskom (nato slúžia odmeny konateľa, alebo dividendy so zisku pre spoločníka).

zivnost verzus s.r.o.

Chcete čo najrýchlejšie začať podnikať?

Založíme Vám spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a poskytneme vám kompletný servis.

 • Vyhotovíme zakladateľskú alebo spoločenskú zmluvu
 • Pripravíme všetky dokumenty pre zápis s.r.o.
 • Registrujeme živnosť na Živnostenskom úrade
 • Zariadime zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Pomôžeme s registráciou DIČ, DPH
 • Preberieme aj vedenie účtovníctva